1400/06/30  
 
فهرست فروشگاه ها
ردیفکد عضویتنام کاملنام و نام خانوادگی مدیر عاملاستان شهر تاریخ انقضای عضویتوضعیت عضویت
135020605آذر پردازش یزدعاطفه آذریانیزدیزد1401/06/25
235020588آرین پردازش یزدسمیه عرفانی نژادیزد1401/04/27
335020582پویا پردازش یزدمحبوبه مزیدییزد1401/03/06
435020604نستور (Nestor)امیرحسین خلیلی جعفرآبادیزدیزد1400/12/27
535020603کامرایان سیستم صبا ایرانیانمیثم صباغچییزدیزد1400/12/23
635020602ارژنمحمد جلال دانشمند تفتییزدتفت1400/11/13
735020601همیرو سیستمعلیرضا حاتمییزدیزد1400/10/12
835020600ماکتمجتبی نورافشانیزدیزد1400/10/09
935020005الماس کویر یزدابوالفضل شمسی نیا جوزمییزدیزد1400/09/14
1035020599طراحی سایت و اپعلی شمسی نسبیزدیزد1400/09/09
1135020598نما رایانه یزدامیر رضا معین فریزدیزد1400/08/04
1235020597غزال رایانه یزدطیبه قرائی تفتییزدیزد1400/08/04
1335020063سرعت سیستمعلی محمد فرزان نژادیزدیزد1400/07/30
1435020596مادیزدمحمدحسن فلکیانیزدیزد1400/07/28
1535020594سینا رایانه یزدسینامازار اتابکییزدیزد1400/07/15
1635020595ثنا رایانه یزدثنا مازار اتابکییزدیزد1400/07/15
1735020288پردازش ارقام و انفورماتیک یزدهادی هرمانیزدیزد1400/07/14
1835020593مجموعه آموزشی آکادمی ثروتعلی احمدییزدیزد1400/07/05
1935020572 شبکه گستر گرانساسید جواد حسینی نژاد هرناشکییزدیزد1400/06/24منقضی شده
2035020592گروه دیزهرا خوانین زادهیزدیزد1400/06/14منقضی شده