1400/06/30  
 
چهارشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۴۷ ۰
طبقه بندی:
  • سمینار و کارگاه آموزشی
  • اخبار رسانه ها
چچ
2YPZhtmB2LHYp9mG2LMg2YjYqCDZiCDZhdmI2KjYp9mK2YQg2YrYstiv

کنفرانس وب و موبایل یزد

کنفرانس وب و موبایل یزد

بدینوسیله دعوت می گردد تا در کنفرانس وب و موبایل یزد با حضور بهترین های استارتاپی ایران و یزد مورخ پنج شنبه ۲۸
آذر ساعت ۸ الی ۱۵ در سالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد واقع در بلوار دانشجو شرکت نمایید.

بدینوسیله دعوت می گردد تا در کنفرانس وب و موبایل یزد با حضور بهترین های استارتاپی ایران و یزد مورخ پنج شنبه ۲۸
آذر ساعت ۸ الی ۱۵ در سالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد واقع در بلوار دانشجو شرکت نمایید.

 

برای ثبت نام کلیک کنید: http://www.bebino.org

منبع:
آدرس کوتاه شده: