1400/06/30  
 
یکشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۳۹ ۰
طبقه بندی:
  • حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • اخبار رسانه ها
چچ
2KjYsdix2LPZiiDYsdin2YfZg9in2LHZh9in2Yog2KrZiNiz2LnZhyDYtdin2K/Ysdin2Kog2K/YsSDYqNiu2LQg2KfYsdiq2KjYp9i32KfYqiDZiCDZgdmG2KfZiNix2Yog2KfYt9mE2KfYudin2Kog2KfYs9iq2KfZhiDZitiy2K8=

بررسی راهکارهای توسعه صادرات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد

دعوت از شرکت هایی که در بخش صادرات فاوا فعالیت دارند

 اعضای محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد

اعضایی که در زمینه صادرات در بخش فاوا فعالیت دارند جهت شرکت در دومین نشست بررسی راهکارهای توسعه صادرات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد با دبیرخانه سازمان نصر هماهنگی لازمه را انجام دهند.

  • تاریخ جلسه : دوشنبه 12 آذر ماه
  • ساعت شروع جلسه : 10:30
  • محل برگزاری : اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد
  • دستور کار جلسه : بررسی راهکارهای حضور در بازار کشورهای منطقه

 

 

منبع:
آدرس کوتاه شده: